Gecko

En ödla som vandrar i en cirkel på en väggmonterad vit box/tavla. Med en långsam förvanskad rörelse förflyttar den sig runt runt, mera påminnande om en segt strävande klocka än dess naturliga förlag.

Två versioner av ödlan. Den vita, är senare och tillverkades 2010 och den svarta på videon är från 2006.

 

Mått: tavlan är 1x1 meter och har en tjocklek på 10 cm.